Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Tractament del càncer de pell

La major part dels càncers de pell poden ser extirpats mitjançant cirurgia sense requerir ni quimioteràpia ni radioteràpia, però el tractament dependrà sempre de la tipologia de tumor, de la seva localització, de la profunditat a la que estigui arrelat i de les característiques particulars del pacient.

Prèviament, es realitza una biòpsia del tumor, és a dir, es pren una mostra del teixit del tumor per analitzar i determinar el tipus de tractament d’elecció. En determinats casos de Melanoma, podria estar indicada la realització d’una biòpsia del gangli sentinella, una prova diagnòstica que determina l’extensió del tractament dels melanomes.

Un cop realitzades les proves diagnòstiques necessàries, es definirà el tractament a seguir.

Tipus de tractament:

1. Destruir el tumor

Hi ha un conjunt de mètodes pensats per destruir el tumor que són eficaços en tumors superficials o per a pacients que per algun motiu no es puguin sotmetre a una cirurgia.

Són tècniques generalment ambulatòries que no requereixen anestèsia general però que, per contra, tampoc permeten analitzar el tumor ni controlar els marges de destrucció que es realitzen durant el tractament. A causa d’això, no es pot assegurar que el tumor no reaparegui i es requereixen sempre controls periòdics posteriors.

  • Destrucció física del tumor

Algunes d’aquestes tècniques de destrucció física són la crioteràpia, el làser i la radioteràpia. La Teràpia Fotodinàmica és la de més recent incorporació i que ostenta l’índex de curació més alt.

  • Destrucció química del tumor

Algunes substàncies químiques són actives davant de les cèl·lules tumorals i desenvolupen una resposta immune per part del pacient contra les pròpies cèl·lules malignes. El imiquimod aplicat al 5% en forma de crema, aconsegueix resultats propers al 80% de curació en tumors seleccionats.

També pot ser usat com a tractament “destructiu” complementari a una tècnica de destrucció física utilitzada prèviament com la Teràpia Fotodinàmica o la Crioteràpia, millorant així la resposta o el grau de curació de la tècnica.

 

2. Extirpar el tumor

L’ús de cirurgia per a l’extirpació del tumor és la tècnica recomanada sempre que sigui possible pel fet que és curativa i permet assegurar la completa eradicació del tumor.

El tipus de cirurgia dependrà de la tipologia de tumor, la seva profunditat i extensió i la possible afectació de ganglis limfàtics propers.

Concretament, en el cas del melanoma amb tendència a disseminar, els marges de seguretat han de ser més amplis que en el cas de tumors sòlids locals. En aquest últim cas, serà suficient amb l’extracció d’un marge mínim per assegurar l’adequada eradicació del tumor.

La Cirurgia de Mohs permet extirpar el tumor per capes, analitzant els marges del tumor fins assegurar la seva completa eradicació.

 Més informació sobre la Cirurgia de Mohs

 

3. Quimioteràpia

Encara s’utilitza de manera molt selectiva, en alguns casos de càncer de pell disseminat, resistent a tractaments previs o inoperables, tenim un arsenal terapèutic de tractament oral amb quimioteràpia per a diferents tipus de tumors.

A les substàncies clàssiques, recentment se li han afegit tractaments biològics de gran precisió pel tractament del melanoma, els sarcomes, el carcinoma escatós o fins i tot per al carcinoma basocel·lular (Vismodegib, substància de recent comercialització al nostre país).

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres