Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Screening cutani i diagnòstic del melanoma

La Unitat de Screening cutani i Diagnòstic del Melanoma del Institut de Dermatologia Garcés, liderada pel Dr. Joan Dalmau, disposa de diferents tècniques diagnòstiques especialitzades per la valoració de qualsevol patologia del cabell, pell i ungles. D’aquesta manera, assegurem a cada pacient un diagnòstic el més precís possible.

Diagnòstic del càncer de pell i el melanoma

A causa de la importància del diagnòstic precoç, la Unitat de Diagnòstic s’ha especialitzat sobretot en el diagnòstic i control de les lesions pigmentàries dels nostres pacients per assegurar una detecció precoç del càncer de pell en general i del melanoma en particular.

Tècniques diagnòstiques que utilitzem

El Screening Cutani és la prova diagnòstica d’elecció per al control dels nevus o pigues.

El Screening s’inicia amb la realització d’una història prèvia i exploració clínica a través de la qual es determinen els factors de risc i el tipus de pell del pacient.

Seguidament, el dermatòleg realitza un Fotorregistre digital corporal total, un mapa visual de tot el cos per al seguiment i evolució dels nevus. La tècnica emprada per a realitzar-lo és la Dermatoscòpia Digital per epiluminescència.

Seguidament, es realitzen reproduccions d’alta definició de tots els nevus localitzats al mapa corporal i s’analitzen aquestes imatges en un informe que es lliura al pacient.

Tot i que aquesta tècnica s’utilitza generalment per a la detecció precoç del càncer de pell en general i del Melanoma en particular, també s’utilitza per al diagnòstic de qualsevol lesió cutània, ja que permet captar imatges d’alta precisió sobre qualsevol alteració que pugui aparèixer a la pell, cabell i ungles.

La Biòpsia del Gangli Sentinella és una prova relacionada amb el diagnòstic del Melanoma que permet detectar si el càncer s’ha disseminat cap als ganglis limfàtics o altres parts del cos i determinar així l’extensió i localització del tumor.

La prova es realitza mitjançant la injecció d’una substància radioactiva que viatja pels conductes limfàtics a prop del tumor. Mitjançant una càmera, es pot visualitzar si aquesta substància s’acumula en alguns dels ganglis “sentinelles”, és a dir, aquells ganglis que adverteixen de la presència del tumor. En el cas que alguns dels ganglis estigui afectat, s’extirparà per al seu posterior anàlisi.

La biòpsia és una prova diagnòstica que pren una mostra de pell per al seu anàlisi en el microscopi. Aquesta tècnica s’utilitza generalment en cas de càncer de pell o melanoma ja que permet determinar si una lesió conté cèl·lules malignes.

Per prendre la mostra s’aplicarà anestèsia local i en alguns casos pot deixar una petita cicatriu.

L’Exploració amb PET és un mètode diagnòstic que serveix per determinar la presència de cèl·lules de tumors malignes en el cos i si el càncer de pell o el melanoma s’ha disseminat pel cos, és a dir, si ha realitzat metàstasi.

La tècnica funciona mitjançant la injecció d’una substància anomenada glucosa radioactiva. Totes les cèl·lules utilitzen glucosa, però les cèl·lules tumorals són més actives i consumeixen més glucosa que la resta de cèl·lules del cos.

Un cop injectada la substància, es realitza un escàner que reacciona davant de les cèl·lules amb glucosa. Les cèl·lules tumorals, a causa de la major quantitat de glucosa, es veuen més brillants en la imatge i possibiliten la seva detecció.

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres