Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Cirurgia de Mohs

Es coneix com Cirurgia de Mohs o Cirurgia Microgràfica la tècnica quirúrgica més específica per al tractament del càncer de pell localitzat. Aquesta tècnica consisteix a extirpar el tumor per capes, controlant els marges tumorals mitjançant un microscopi. El seu objectiu és eliminar tot el tumor respectant al màxim la pell sana del voltant.

Els tumors que s’extirpen amb aquesta tècnica aconsegueixen les més altes taxes de curació encara que a causa del seu sofisticació no és una tècnica que serveixi per a tots els càncers de pell. La cirurgia de Mohs és molt complexa, per la qual cosa es realitza en molt pocs centres d’aquest país. El Dr. Garcés és expert en aquesta tècnica i ha realitzat més de 2.000 Cirurgies de Mohs al llarg de la seva carrera.

La intervenció

En primer lloc es anestèsia la zona afectada i es procedeix a extirpar la capa afectada per la tumoració. Un cop extirpada, es prepara la mostra per a ser analitzada al laboratori i veure si s’ha eliminat el tumor en la seva totalitat.

Es practica hemostàsia per evitar que la ferida sang i es curi provisionalment a l’espera dels resultats del laboratori. Aquests solen trigar uns 30-45 minuts. Durant l’espera, el pacient podrà estar acompanyat relaxant-se en les nostres instal·lacions del Centre Mèdic Teknon.

Un cop analitzats els trossos de teixit, si es detecta alguna cèl·lula cancerosa es repeteix tot el procediment anterior encara que només a l’àrea afectada fins aconseguir la total eradicació. És una cirurgia per etapes. Normalment en tumors no complicats amb una o dues etapes és suficient, però en ocasions cal repetir entre 3 i 4 vegades per assegurar l’extirpació total de cèl·lules cancerosa i això pot suposar una intervenció de 2 a 4 hores per al pacient depenent del tipus i localització del tumor.

La ferida i la seva curació

Un cop eliminat tot el tumor completament, es decideix la millor solució per tancar la ferida. En alguns casos es prefereix que tanqui sola, això requerirà de cures a casa durant unes setmanes. En altres ocasions, es sutura la ferida o s’usen empelts o altres tècniques de cirurgia estètica.

La majoria dels pacients notaran tibantor o picor a la ferida però aquests símptomes aniran disminuint amb el temps. Cal destacar que si el tumor afecta branques superficials nervioses, el pacient trigarà a reprendre la sensibilitat normal. L’aspecte definitiu d’una ferida s’arriba a un any després de la intervenció.

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres