Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Caiguda del cabell

El cabell s’erigeix sobre cèl·lules de recanvi molt ràpid, fet que provoca que contratemps lleugers (canvis de dieta) o greus (com la quimioteràpia)puguin causar efectes negatius com la caigudes del cabell. Hi ha una gran varietat de tipus d’alopècia.

Les més usuals són l’Alopècia Androgenètica i l’Efluvi telògen però hi ha altres tipus d’alopècies menys freqüents com l’Alopècia Areata, o l’Alopècia Frontal Fibrosant que últimament estan augmentant la seva incidència.

Tipus d'alopècia

L’Alopècia Androgenètica es presenta en homes (també en dones però menys) i consisteix en la pèrdua progressiva del cabell a l’àrea central del cuir cabellut. Apareix com a conseqüència d’una tendència genètica i a un excés de “sensibilitat” de les hormones masculines. Si es comença a tractar des del moment de la seva aparició, els resultats són positius.

En casos persistents, el tractament utilitzat recentment és la infiltració de Plasma Ric en Plaquetes (PRP), un bioestimulador que es basa en la sang del propi pacient, de manera que no hi ha riscos de rebuig o al·lèrgies. S’utilitza per la regeneració de teixits: aporta factors de creixement a l’arrel del cabell amb resultats satisfactoris després d’aproximadament  tres sessions.

En casos molt avançats, es sol plantejar al pacient la tècnica del microempelt de cabell.

L’efluvi telògen apareix quan un agent extern, normalment una malaltia, estrès, canvis climàtics bruscos, dieta, o algun tipus de tractament farmacològic, provoquen que un gran nombre de fol·licles pilosos entrin en fase de recanvi biològic.

En aquests casos, es sol aplicar un tractament tòpic, un tractament oral o infiltracions terapèutiques de Plasma Ric en Plaquetes (PRP)  amb resultats molt positius.

L’alopècia areata és una tipologia d’alopècia que afecta els fol·licles pilosos provocant la caiguda de flocs de cabell en diferents àrees del cap de la mida d’una moneda.

L’Alopècia areata no té una cura definitiva però pot millorar mitjançant tractaments amb infiltració de Plasma Ric en Plaquetes (PRP) , un bioestimulador que es basa en la sang del propi pacient, de manera que no hi ha riscos de rebuig o al·lèrgies. S’utilitza per la regeneració de teixits: aporta factors de creixement a l’arrel del cabell amb resultats satisfactoris després d’aproximadament  tres sessions.

La Alopècia Frontal Fibrosant és una alopècia cada vegada més freqüent que es caracteritza per la pèrdua progressiva del cabell a la zona frontal del cap de manera simètrica. No es coneixen les causes però es creu que pot ser degut a una deficiència immunològica.

La Alopècia Frontal Fibrosant no té una cura definitiva però pot millorar mitjançant tractaments amb infiltració de Plasma Ric en Plaquetes (PRP), un bioestimulador que es basa en la sang del propi pacient, de manera que no hi ha riscos de rebuig o al·lèrgies. S’utilitza per la regeneració de teixits: aporta factors de creixement a l’arrel del cabell amb resultats satisfactoris després d’aproximadament  tres sessions.

També es pot realitzar un empelt de cabell un cop la malaltia s’hagi estabilitzat.

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres.