Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Diagnòstic del melanoma

En les seves fases inicials, els melanomes es presenten de forma molt similar als nevus o pigues; fet que fa que sigui molt important informar al seu dermatòleg si aprecia l’aparició d’una piga nova o bé canvis de color, mida o volum en algunes de les que ja tenia.

 Factors de risc

És especialment important realitzar diagnòstics periòdics en cas de presentar factors de risc previs:

  • Tenir més de 50 nevus en el cos
  • Tenir familiars que hagin patit melanoma o càncer de pell

Els canvis que poden suggerir malignització són:

A – Asimetria: La lesió o taca té forma irregular i asimètrica?

B – Vores: Les vores són irregulars o dentats?

C – Color: De quin color és? Té dos o més tons de color?

D – Diàmetre: Mesura 6 mm o més?

I – Evolució: Ha canviat la lesió en les últimes setmanes (color, mida, forma …)?

Si la resposta a aquest ABCDE és positiva per a qualsevol dels factors enumerats, li recomanem que acudeixi al dermatòleg per a un examen més precís i professional.

Diagnòstic

Per diagnosticar amb la màxima precisions la possible presència de melanoma, es realitzarà un Screening cutani amb la tècnica de la Dermatoscòpia per epiluminescència, que permetrà analitzar, mitjançant la realització d’imatges d’alta qualitat, totes les lesions pigmentàries, lunars o nevus per determinar si existeixen lesions sospitoses de melanoma.

Si hi ha una sospita fonamentada que una lesió sigui Melanoma, es prendrà una mostra del teixit afectat per realitzar una biòpsia i  un estudi histològic.

Diagnòstic de l’extensió del Melanoma (estadiatge)

Un cop diagnosticat el Melanoma, es realitzaran proves complementàries per definir amb la màxima precisió si el melanoma és una lesió localitzada o, per contra, si s’ha disseminat i afecta a altres parts del cos.

Per fer-ho es realitzaran diferents proves diagnòstiques:

  • Biòpsia del Gangli Sentinella: aquesta biòpsia es realitza per determinar si el càncer s’ha disseminat als ganglis limfàtics i altres òrgans. més informació
  • Exploració amb PET: aquesta prova permet detectar també si el càncer s’ha disseminat (ha realitzat metàstasi).

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres