Centre de Dermatologia Clínica i Quirúrgica

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : De dilluns a divendres de 10h a 20h
  Telèfon : 93 393 31 75

Herpes genital

L’herpes genital pot ser de dos tipus: oral o genital. En tots dos casos, és una infecció vírica transmesa sexualment i causada pel virus de l’Herpes simple. Aquest virus es pot transmetre de forma asimptomàtica, és a dir, que la persona infectada pot no tenir símptomes i, malgrat això, transmetre la malaltia a una altra persona mitjançant el contacte sexual.

Si es presenta simptomatologia, normalment apareix en brots que poden durar entre 2 i 10 dies en els quals el pacient pot notar picor, dolor, formigueig i / o presentar lesions similars a una cremada amb úlceres o butllofes. Poden aparèixer més brots si el pacient té una baixada de defenses deguda a estrès, cansament o altres malalties.

Aquest tipus d’infecció es detecta mitjançant una anàlisi de la sang o de les lesions. Si creu que pot estar infectat acudeixi a un professional perquè valori la seva situació. Actualment no existeix un tractament curatiu però si “supressiu”, de manera que es pot disminuir el nombre de brots i el risc de transmissió de la infecció.

Si vol demanar cita o més informació, contacti amb nosaltres